Thursday, June 10, 2010

hak bersuara adalah hak kita


parlimen antara tempat yang tepat untuk menyuarakan pendapat melalui wakil rakyat..

No comments:

Post a Comment