Thursday, June 10, 2010

menyuarakan pendapat dari sudut islam

Islam mengiktiraf hak untuk bebas bersuara di kalangan rakyat dan juga mengiktirafkan hak mereka untuk menegur, memberi nasihat, pandangan serta pendapat hasil dari pemikiran mereka kepada mana-mana pihak termasuk kerajaan yang memerintah. Apabila kita sebut pula tentang sistem demokrasi, di antara ciri-ciri penting yang menjadi asasnya adalah pengiktirafan terhadap perkara-perkara yang telah disebutkan di atas. Ini adalah kerana demokrasi yang dijalankan di negara kita menjunjung prinsip asas kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang terkandung dalam Perlembagaan negara kita.

No comments:

Post a Comment